Imatge
4 març 

MILLORA DE L’INTERCANVIADOR D’AUTOBUSOS A LA VIA PERIMETRAL DE CIUTADELLA

El Consell Insular de Menorca ha aprovat la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Ciutadella per dur a terme la millora de l’intercanviador d’autobusos a la Via Perimetral.

Les actuacions previstes en aquest conveni de col·laboració tenen l’objectiu d’optimitzar la zona com a estació d’autobusos realitzant intervencions que perdurin en el futur en el cas que la zona deixés d’utilitzar-se com a intercanviador d’autobusos.

Les obres seran finançades per la institució insular amb un pressupost total de 181.981,43 €, i executades per l’Ajuntament de Ciutadella.

Quines son les actuacions projectades?
 

  •  Un passeig de vianants amb arbrat i millores en les condicions d’accessibilitat i utilització, creant una plataforma a nivell sobre el paviment de panot de formigó gris existent.
  • Un carril bici substituint l’existent de rajola de formigó vermell amb paviment asfàltic, millorant les condicions d’ús tant de bicicletes com de patins i sistemes de transport similars.
  • Es disposarà d’una major àrea pavimentada mitjançant formigó remolinat i amb bancs situats en zones aprofitant l’ombra dels pins i de la pèrgola de lona existent.
  • Espai per a la instal·lació de dues casetes per a venda de bitllets. Amb un acabat més digne al paviment de formigó existent a la parcel·la mitjançant morter específic per a la creació de paviment imprès.
  • Jardineres que actuen de delimitació del carril bici amb la línia de l’arbrat i marquesines metàl·liques.
  • El disseny de paviments té per prioritat la seguretat tant per el trànsit de vianants com per a la circulació de bicicletes i l’ús del passeig de vianants com andana d’accés als autobusos.
  • A la zona de l’aparcament dels Cinemes Canal Salat es millora i unifica la pavimentació i es trasllada l’accés a una distància major respecte de la rotonda, millorant les condicions de trànsit.

   
 
MOU-T Menorca és el nou portal de la Conselleria de Mobilitat del Consell Insular dissenyat per oferir a l’usuari tota la informació sobre carreteres i busos de Menorca. Un únic espai on trobar tot el que necessites saber per moure’t per l’illa.      
cime biosferamenorca menorca
autosfornells tmsa bus.e-torres


Copyright © 2018 – Consell Insular de Menorca
Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir