Imatge
8 octubre 

LES OBRES DE MILLORA DE L'INTERCAMBIADOR D'AUTOBUSOS A CIUTADELLA S'INICIARAN ABANS DE LA FINALITZACIÓ DE L'ANY 2020

Aquest mateix any 2020 està previst l'inici de les obres de l'intercanviador de de busos de Ciutadella ubicat a la via perimetral. Aquesta obra pretén donar resposta  a la necessitat de poder disposar d'un espai adequat per poder centralitzar els trànsits i intercanvis de passatgers que es duen a terme al municipi de ponent. L'espai disposarà de tots els elements necessaris per a una correcte gestió dels serveis de mobilitat que requereixen els habitants i visitants de Ciutadella, realitzant intervencions que perdurin en el futur en el cas que la zona deixés d’utilitzar-se com a intercanviador d’autobusos.

Les actuacions projectades són:

- Un passeig de vianants amb arbrat i millorant les condicions d'accessibilitat i utilització, creant una plataforma a nivell sobre el paviment de panot de formigó gris existent.

- Un carril bici substituint l'existent de rajola de formigó vermell amb paviment asfàltic millorant les condicions d'ús tant de bicicletes com de patins i sistemes de transport similars.

- Es disposarà d'una major àrea pavimentada mitjançant formigó remolinat i amb bancs situats en zones aprofitant l'ombra dels pins i de la pèrgola de lona existent.

- Espai per a la instal·lació de dues casetes per a venda de bitllets i es dóna un acabat més digne al paviment de formigó existent a la parcel·la mitjançant morter específic per a creació de paviment imprès.

- Jardineres que actuen de delimitació del carril bici al costat amb la línia d'arbrat i marquesines metàl·liques.

- El disseny de paviments té per prioritat la seguretat tant per el trànsit de vianants com per a la circulació de bicicletes i l'ús del passeig de vianants com andana d'accés als autobusos.

- A la zona de l'aparcament dels Cinemes Canal Salat es millora i unifica la pavimentació i es trasllada l'accés a una distància major respecte de la rotonda, millorant les condicions de trànsit.

Les obres seran finançades per la institució insular amb un pressupost total de 181.981,43 €, i executades per l’Ajuntament de Ciutadella.

   
 
MOU-T Menorca és el nou portal de la Conselleria de Mobilitat del Consell Insular dissenyat per oferir a l’usuari tota la informació sobre carreteres i busos de Menorca. Un únic espai on trobar tot el que necessites saber per moure’t per l’illa.      
cime biosferamenorca menorca
autosfornells tmsa bus.e-torres


Copyright © 2018 – Consell Insular de Menorca
Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir