Imatge
6 juliol 

NOVA POSADA EN SERVEI DE L’AVINGUDA MASCARÓ PASSARIUS (VIA PERIMETRAL)

L’inici  de la plena  temporada d’estiu coincideix amb la finalització de les obres de l’avinguda Mascaró Passarius, coneguda també com a Via Perimetral, després de poc més de dos mesos de feines destinades a millorar l’entorn de la zona i facilitar l’accessibilitat al transport públic dels passatgers, dijous dia 1 de juliol entrarà novament en funcionament la zona d’intercanviador per a totes aquelles persones usuàries que optin per utilitzar el transport públic per als diferents desplaçaments previstos: platges verges, zones turístiques, així com també la connexió amb altres municipis.
 
La zona de càrrega i descàrrega de passatgers, que durant els mesos d’estiu veu incrementar notablement el número de persones usuàries que utilitzen el transport públic, ha vist com s’han dut a terme accions de millora com són: adequar a un mateix nivell les diferents vies que allà hi cohabiten (carril bici, carril bus, carril per a vianants), embellir l’espai d’espera dels passatgers amb noves jardineres i bancs, així com també renovar les parades i marquesines com a punt de referència de les persones usuàries.
 
Totes aquestes millores han sigut possibles gràcies a la signatura de conveni  entre l’Ajuntament de Ciutadella i el Departament de Mobilitat del Consell Insular que ha participat amb una aportació de 180.000€, que han de servir per pagar el cost total de les feines que sumen una factura de  208.000€
 
El compromís en la millora constant dels espais de la ciutat de ponent, així com  l’aposta conjunta entre ajuntament i Consell, per al foment del transport públic han propiciat engegar accions destinades a facilitar  la mobilitat sostenible.

   
 
MOU-T Menorca és el nou portal de la Conselleria de Mobilitat del Consell Insular dissenyat per oferir a l’usuari tota la informació sobre carreteres i busos de Menorca. Un únic espai on trobar tot el que necessites saber per moure’t per l’illa.      
cime biosferamenorca menorca
autosfornells tmsa bus.e-torres


Copyright © 2018 – Consell Insular de Menorca
Seu electrònica del Consorci de Residus i Energia de Menorca. Accedir