Conveni de col·laboració per a la millora d’un pont en el camí de Cavalleria

El Consell Insular de Menorca ha aprovat en consell executiu de dia 3 de desembre  de 2018, la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament des Mercadal per a l’execució i finançament de la rehabilitació d’un pont en el punt quilomètric 4 del camí de Cavalleria, prop de l’accés a la finca de Santa Teresa.

Les actuacions previstes en aquest conveni de col·laboració tenen l’objectiu de millorar la seguretat d’un tram del camí del Cap de Cavalleria al seu pas per sobre d’un torrent en el pk 4, i es tracta de:

  • enderrocs de l’ampit de l’obra de fàbrica existent i petits moviments de terres per ampliar la plataforma del camí,
  • elements de drenatge de la plataforma,
  • col·locació de ferm en calçada,
  • perllongació i rehabilitació de l’obra de fàbrica existent,
  • murs de formigó,
  • reposició de serveis afectats,
  • senyalització i abalisament,
  • plantacions i mesures correctores d’impacte ambiental,
  • restitució de les parets de pedra seca existents.

 

Les obres seran finançades per la institució insular amb un pressupost total de 90.573,42 €, i executades per l’Ajuntament de Mercadal.

Amb aquest conveni per a la millora del camí de Cavalleria de titularitat municipal, el Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca segueix treballant per a la conservació i millora de la xarxa de carreteres, no tan sols de les carreteres de la seva titularitat sinó també de les carreteres i camins municipals.

Sense comentaris

Publica un comentari