El Consell licita les obres de millora del paviment del camí del Far de Cavalleria

El passat 19 de novembre de 2018 va ser aprovat el projecte i la licitació de les obres de millora del paviment del Camí de Cavalleria (Cf-3), en un tram d’aproximadament 3 km des de l’entrada a la finca de Santa Teresa fins a les barreres del far de Cavalleria. Aquesta actuació s’emmarca dins el Pla de d’Inversions en Camins Rurals del Consell Insular de Menorca i té un pressupost de licitació de 217.426,86 euros.

En els propers dies es publicarà l’anunci de licitació. Totes les empreses que reuneixin els requisits d’aptitud i les condicions de solvència del plec que vulguin optar a aquest contracte tindran 20 dies per a presentar-se des del dia de la publicació.

L’objectiu de les obres és la millora del paviment del camí del far de Cavalleria (Cf-3), competència del CIM, renovant el paviment del camí, en una longitud de 2.978 metres, mitjançant un doble tractament asfàltic al llarg de tot el camí, des de l’entrada a la finca de Santa Teresa fins les barreres del far de Cavalleria, per tal de garantir la seguretat i la comoditat de la circulació.

Les actuacions previstes són:

  • Escombrada prèvia del paviment existent.
  • Reparació de les bandes laterals del paviment existent.
  • Aplicació d’un doble tractament superficial.

 

La història del camí del Far de Cavalleria (Cf-3) es remunta a l’any 1929, en què es va redactar el projecte constructiu per a la seva obertura. Posteriorment, en la dècada dels anys 1970 es va redactar un altre projecte per a reposar el ferm existent. Des de llavors, aquesta actuació que ara es durà a terme serà la primera de millora integral del paviment del camí del Far de Cavalleria.

El termini d’execució de les obres serà de 2 mesos des que conclogui el procediment per adjudicar les mateixes, i s’hagin signat el contracte d’obres i l’acta de replanteig.

D’aquesta manera, mitjançant l’execució de la millora integral del paviment del camí del Far de Cavalleria (Cf-3), el Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca segueix apostant per la conservació i manteniment de la xarxa viària de carreteres i camins.

Sense comentaris

Publica un comentari