Millores del servei de transport públic regular al poble des Mercadal

El passat 22 d’octubre es va aprovar en el consell executiu la signatura d’un conveni entre el Consell Insular de Menorca amb l’Ajuntament des Mercadal per treballar en la millora de les instal·lacions del servei de transport públic regular del poble des Mercadal.

Les actuacions previstes en aquest conveni de col·laboració són l’adquisició i instal·lació d’una marquesina a la parada del servei de transport públic regular a la població des Mercadal a l’avinguda Mestre Garí, que té les característiques d’una mini estació modular compacte.

La nova mini estació disposarà d’un espai interior, tancat amb vidres, adequat com a protecció tant a l’hivern com a l’estiu, que contindrà dos bancs llargs per a l’espera. Per a la millora del funcionament de la parada s’ampliarà la voravia actual en el lloc d’ubicació.

Les obres per a la instal·lació de la nova marquesina seran finançades per la institució insular amb un pressupost total de 62.542,75 €, i executades per l’Ajuntament de Mercadal.

D’aquesta manera, mitjançant l’aprovació d’aquest conveni per a la instal·lació d’una nova mini estació al poble des Mercadal, el Departament de Mobilitat del Consell Insular segueix treballant per a la millora del servei de transport públic regular a l’illa de Menorca.

 

Sense comentaris

Publica un comentari